skip to content

samenvatting project Congreen Together

Via de cluster 'ConGREEN Together' zullen ideeën en methoden voor een duurzaam milieu geconsolideerd worden. Grote inspanningen moeten geleverd worden om huidige leefomgevingen te veranderen in duurzame steden, eco-gemeenten en eco-dorpen. In deze cluster ligt de nadruk op "groene duurzaamheid" als een evolutief begrip: voldoen aan de behoeften van de huidige bevolking terwijl behoud van het milieu dat aan de behoeften van toekomstige generaties voldoet eveneens wordt verzekerd. Wanneer we denken in termen van groene duurzaamheid, moeten we werken aan een evenwicht tussen de capaciteit van de natuur om te herstellen en het effect op het dagelijkse leven van iedereen. Hoewel het lijkt dat de inspanningen te groot zijn voor een individu om het verschil te maken, is de waarheid dat elk van ons toch veel kan dragen. Daarom was het voor de partners een zeer belangrijk uitgangspunt om zich te concentreren op de bewoners van de lokale gemeenschappen en te zoeken naar nieuwe manieren van aanpak om hen te sensibiliseren om mee te werken aan een groenere omgeving. De partners zullen zich inspannen om mensen bewuster te maken van hun impact op het milieu. Het betrekken van inwoners en sociale-economieorganisaties geeft de partners meer garantie op betere en blijvende resultaten.

Naast verminderen van broeikasgassen en CO2-uitstoot, is er veel wat organisaties kunnen doen ter bevordering van het duurzaam leven, zowel op het niveau van de burgers als op niveau van de lokale gemeenschappen of regio's. De cluster is de ideale kans voor de partners om hun inspanningen te groeperen om zo te streven naar betere resultaten. Het partnerschap bestaat uit organisaties die al werken rond afvalpreventie, maar beseffen dat energieverbruik een soortgelijke aanpak nodig heeft naar hun stakeholders - zijnde de lokale overheden - toe. Daarom zullen andere partners hun expertise delen omtrent energie-efficiënte maatregelen ter verbetering van de algemene aanpak voor een groenere groei.

 De verschillende methoden van aanpak van alle partners worden verzameld in dit nieuwe partnerschap en zullen een toegevoegde waarde creëren voor de resultaten van het huidige project. De 2 2Zeeënprojecten SWAP NOW en INSPIRER, opgenomen in deze cluster, combineren groene ideeën en methoden gericht op 'groene' bewustwording. Een groene omgeving staat hoog op de prioriteitenlijst voor de hele bevolking en alle lokale overheden in de EU. Daarom kan deze cluster nieuwe invalshoeken aanbieden voor verdere reflectie in het streven naar een groenere omgeving.

In fase 1 worden de best practices en resultaten van de 2 2Zeeën-projecten SWAP NOW en INSPIRER samengebracht om lokale gemeenschappen te sensibiliseren om te werken aan een groenere omgeving. In deze fase concentreren de partners zich op 2 evenementen, de eerste met een focus op bewoners als doelgroep en de tweede met een focus op professionals. Deze focus zal alle partners de gelegenheid geven om te communiceren over hun ervaringen omtrent het thema en hun acties binnen SWAP NOW en INSPIRER. Zowel de bewoners als de professionals krijgen de mogelijkheid om te discussiëren over een groenere omgeving en om hun mening te geven over de uitgevoerde acties.

Eveneens zal een publicatie gemaakt worden met de acties van de 2 2Zeeënprojecten, uitgebreid met de te nemen stappen naar een groenere duurzame gemeenschap. Getuigenissen en ervaringen zullen worden toegevoegd met een bredere blik op de resultaten van de uitgevoerde acties.

 In fase 2 willen de partners verder gaan dan de uitvoering van de acties van SWAP NOW en INSPIRER. Voor de partners is het belangrijk om te weten wat de impact zal zijn van hun acties op afvalpreventie en energieverbruik. De partners zullen hun bestaande meetinstrumenten uitwisselen door middel van verstrekken van informatie, middelen en ondersteuning die hen zal helpen om hun verdere acties te evalueren. In het algemeen beleid ter bevordering van groene groei (afval en energie) van de lokale autoriteiten moet de voortgang en impact gemeten kunnen worden. Na een uitwisseling van ervaringen kunnen de partners deze meetinstrumenten uitproberen na de uitvoering van proefprojecten. Na het uitwisselen van de ervaringen in het monitoren en het toepassen van deze instrumenten op hun pilootacties zullen de partners duidelijkere boodschappen kunnen overbrengen, niet alleen naar de lokale of nationale beleidsmakers, maar ook naar het publiek in het algemeen met als doel een nog betere bewustwording. Voor de EU in het algemeen zullen de resultaten van deze ervaringen een toegevoegde waarde creëren voor de resultaten van de cluster.

foto